Jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním

orgánem?

 

Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleným soudem?

 

Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění?

 

Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po získání 12 bodů vždy.

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Zahájení nových kurzů

 

Třeboň

27.5.2024 v 16:00

kapacita naplněna

 

České Velenice

29.5.2024 v 16:00

kapacita naplněna

 

Autoškola Josef David

 

Vrchlického 307, Třeboň

 

info@autoskoladavid.cz

 

mob.: 776 296 858

 

Testové otázky

 

Odkaz k procvičování

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout