Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní

moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

 

Co je potřeba přinést do autoškoly?

  • výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu. POZOR - NE výpis z bodového hodnocení z České pošty! 

  • Žádost o přijetí k výuce a výcviku

  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

 

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

 

Jaký je rozsah přezkoušení?

Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

  • test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoci

  • ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)

  • praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Podrobnosti Vám sdělíme při Vaší návštěvě v autoškole.

 

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň

jednu cvičnou jízdu.

 

Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před

dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

 

Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (Magistrátu)?

  • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole

  • doklad o zdravotní způsobilosti

Zahájení nových kurzů

 

Třeboň

8.1.2024 v 16:00

 

České Velenice

10.1.2024 v 16:00

Autoškola Josef David

 

Vrchlického 307, Třeboň

 

info@autoskoladavid.cz

 

mob.: 776 296 858

 

Testové otázky

 

Odkaz k procvičování

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout