Pokud jste se rozhodli pro naši autoškolu, je potřeba k přijetí splnit podmínky dané

zákonem, a to:

 • podat písemnou Žádost o přijetí k výuce a výcviku

 • splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu (začít výuku a výcvik lze nejdříve 18 měsíců před dovršením věku pro danou skupinu)

 • doložit Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

 • na území ČR mít trvalý nebo přechodný pobyt, který lze doložit:

  • zpravidla občanským průkazem

  • u cizince z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie

  • u cizince ze třetí země dlouhodobým vízem

  • u diplomata nebo člena technického personálu ambasády odpovídajícím průkazem

 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení (čestné prohlášení na žádosti)

 

 

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

Žádost je potřeba řádně vyplnit a podepsat. U žadatele mladšího 18-ti let je potřeba podpis zákonného zástupce,

u žadatele mladšího 15-ti let musí být podpis zákonného zástupce ověřen.

Žádost se tiskne na jeden list papíru oboustranně nebo si jí také můžete vyzvednout osobně v provozní době na našich

provozovnách.

 

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Lékařský posudek vyplňuje a potvrzuje registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo jiný

praktický lékař.

V den podání přihlášky nesmí být způsobilost starší 3 měsíců. Posudek si vytiskněte nebo si ho můžete osobně

vyzvednout v provozní době na našich provozovnách.

Pokud nemáte vlastního praktického lékaře, obraťte se na nás, pomůžeme Vám prohlídku zprostředkovat u praktického

lékaře v blízkosti autoškoly.

 

 

Pokud máte vyplněnou žádost a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti, navštivte

v provozní době naši provozovnu:

 • v Třeboni v pondělí v době 16 – 17 hod

 • v  Českých Velenicích ve středu  v době 16 – 17 hod.


Zde domluvíme veškeré podrobnosti spojené se zahájením kurzu.

Současně je potřeba zaplatit kurzovné, případně zálohu ve výši min. 10 000,- Kč.

Zahájení nových kurzů

 

Třeboň

27.5.2024 v 16:00

 

České Velenice

29.5.2024 v 16:00

Autoškola Josef David

 

Vrchlického 307, Třeboň

 

info@autoskoladavid.cz

 

mob.: 776 296 858

 

Testové otázky

 

Odkaz k procvičování

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout