Přihlášení do kurzu

Pokud jste se rozhodli pro naši autoškolu, je potřeba se nejprve přihlásit a splnit podmínky přijetí.

Více ZDE.

 

Výuka a výcvik

Výuka i výcvik probíhají podle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

motorových vozidel.

Teoretická výuka probíhá formou kurzu s pravidelnou docházkou na výuku nebo formou individuálního studijního plánu.

 • teoretická výuka ( rozsah dle vybrané skupiny oprávnění ) 
  • ​předpisy o provozu vozidel

  • ovládání a údržba vozidel

  • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

  • zdravotnická příprava

 

 • praktický výcvik ( rozsah dle vybrané skupiny oprávnění )
  • praktická údržba vozidla

  • řízení vozidla

  • zdravotnická příprava

 

Délka kurzu

Délka kurzu závisí na mnoha faktorech - počtu hodin dle vybrané skupiny oprávnění, Vašich časových možnostech,

počasí ( u motocyklů ),..

Obvyklá délka kurzů bývá cca 8 týdnů. Lze zajistit i intenzivnější formu kurzu a délku výrazně zkrátit. Vše je na domluvě.

 

Ukončení kurzu

Ukončení kurzu je možné po absolvování zákonem předepsaných počtů hodin výuky i výcviku a pokud máte potřebné

znalosti  a dovednosti pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky.

Zákonem předepsaný počet hodin je minimální, méně absolvovat nelze. Pro získání potřebných dovedností je možné si

připlatit více hodin nad rámec kurzu.

 

Závěrečná zkouška

Termín závěrečné zkoušky následuje bezprostředně po ukončení Vašeho výcviku. Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.

Zkouška se skládá se dvou částí:

 • písemný test počítačovou formou na MěÚ

 • zkouška z praktické jízdy

Je potřeba získat 43 bodů z písemného testu. Poté pokračujete praktickou jízdou.

Za závěrečnou zkoušku platíte poplatek MěÚ 700,-.

 

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neuspěli, opakujete pouze tuto část.

Zkoušku můžete opakovat pouze 2x.

Pokud ani po druhém opakování neuspějete, musíte absolvovat novou výuku nebo výcvik tohoto předmětu.

Opakovanou zkoušku můžete absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky.

Všechny zkoušky je potřeba složit do 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačné případě musíte před další

zkouškou absolvovat výuku i výcvik v plném rozsahu.

Za případnou opakovanou zkoušku se platí MěÚ poplatek:

 • písemný test          100,-

 • praktická jízda       400,-

 

Zahájení nových kurzů

 

Třeboň

27.5.2024 v 16:00

kapacita naplněna

 

České Velenice

29.5.2024 v 16:00

kapacita naplněna

 

Autoškola Josef David

 

Vrchlického 307, Třeboň

 

info@autoskoladavid.cz

 

mob.: 776 296 858

 

Testové otázky

 

Odkaz k procvičování

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout