Školení řidičů

Základní informace o školení:

  • Profesní školení – školení pro řidiče, kteří řídí motorové vozidlo skupiny C, C+E,  nebo podskupiny C1, C1+E
  • Referentské školení – školení pro řidiče, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“.

 

Profesní školení

Profesní školení řidičů se týká těch řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Školení se dělí na:

Vstupní školení

Školení může mít rozsah 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění. Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“. Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.

Zvláštní kategorií školení s výrazně menším rozsahem je školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče na osobní dopravu, který se chce školit pro dopravu nákladní a naopak.

Pravidelné školení

Pravidelné školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.

Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Naše autoškola je držitelem „Akreditace k provozování školicího střediska“, vydané Magistrátem hl.m.Prahy, odborem dopravně správních agend.

Rychlé kontaky

e-mail: david.autoskola@treb.cz

Tel.: 776 29 68 58