Výcvik řidičů

Řidičský průkaz pro skupinu "AM"

Co smíte řídit

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1:

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm³ nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm³  nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm³  nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

Skupina A1

Řidičské oprávnění podskupiny A1 opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a do výkonu 11 kW

Skupina A18

Řidičské oprávnění skupiny A s omezením opravňuje k řízení motocyklu o výkonu do 25 kW s poměrem výkonu/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj

Skupina A21

Řidičské oprávnění skupiny A bez omezení opravňuje k řízení motocyklu o výkonu nad 25 kW s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj

Skupina B

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič (případně s přívěsem do 750 kg). Dále opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny

Skupina B+E

Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje k řízení soupravy motorových vozidel tvořené osobním automobilem a přívěsem o celkové hmotnosti nad 750 kg a jízdní soupravy, která nespadá pod skupinu B

Skupina C

Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg

Skupina C+E

Řidičské oprávnění skupiny C+E opravňuje k řízení soupravy motorových vozidel tvořené nákladním automobilem a přívěsem nebo návěsem bez omezení hmotnosti soupravy (tj. kamion s přívěsem nebo návěsem)

Rychlé kontaky

e-mail: david.autoskola@treb.cz

Tel.: 776 29 68 58